Passend onderwijs vraagt om een goede informatie- en communicatievoorziening. Veel partijen van zowel binnen als buiten het onderwijs zijn daarbij betrokken.

In de notitie communicatieplan swv vo staat uitgebreid beschreven hoe de communicatie tussen al die partners verloopt.