Passend onderwijs vraagt om een goede informatie- en communicatievoorziening. Veel partijen van zowel binnen als buiten het onderwijs zijn daarbij betrokken.

In de notitie ‘Communicatieplan SWV VO’ staat uitgebreid beschreven hoe de communicatie tussen al die partners verloopt. Op dit moment wordt deze notitie herzien. Binnenkort vindt u hier de meest recente versie.