Op 29 -10-15 is het eerste jaar passend onderwijs geëvalueerd. Daarvoor is van te voren veel materiaal verzameld. Zo hebben scholen een  monitorformulier en zorgcoördinatoren een evaluatieformulier ingevuld en is de directeur van het swv langs alle scholen uit de regio gegaan, om te vragen hoe passend onderwijs is verlopen. N.a.v. de evaluatiemiddag kan worden geconcludeerd dat, na 1 jaar passend onderwijs, er geen (wezenlijke) wijzigingen in het ondersteuningsplan noodzakelijk zijn. Download hier het verslag van de evaluatiemiddag.

[/vc_row]

[/vc_row]

[/vc_row]

Op 3-11-16 heeft de tweede evaluatiemiddag van het passend onderwijs plaatsgevonden. Net als de eerste middag was er van te voren veel materiaal verzameld. De conclusie over dit tweede jaar is als volgt: Het tweede jaar passend onderwijs is naar tevredenheid van bestuur en leden en afgesloten. De actiepunten n.a.v. de eerste evaluatie zijn voldoende opgepakt. Ook n.a.v. de evaluatie van het tweede jaar zullen er diverse punten verder worden uitgewerkt. Het belangrijkste punt daarvan is de bekostiging van “naar het vso verwezen leerlingen”. Ons schoolmodel lijkt goed te functioneren en staat niet ter discussie. Het volledige verslag van deze middag is hier te vinden.

[/vc_row]

[/vc_row]

[/vc_row]

Op 2 november 2017 vond de derde evaluatiemiddag plaats. Door op deze link te klikken komt u bij het verslag.

Op 8 november 2018 heeft de vierde evaluatiemiddag plaatsgevonden. De opzet was vergelijkbaar met de vorige keren. Omdat er deze keer geen verslag is geschreven is het programmaboekje toegevoegd.

Op 21-11 was het tijd voor de 5e evaluatiemiddag. Zie hiervoor het programmaboekje van deze middag.