Het samenwerkingsverband treft onder de naam ‘Innovatiefonds’ een financiële voorziening.

Een schoolbestuur dat één of meer scholen voor voortgezet (speciaal)onderwijs in de regio van het samenwerkingsverband in stand houdt kan een beroep op het Innovatiefonds als sprake is van (nieuwe) innovatieve ontwikkelingen binnen de school, die rechtstreeks te herleiden zijn tot ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.

Het Innovatiefonds is bedoeld voor het geven van een financiële impuls om innovaties te kunnen starten. Na deze start wordt verwacht dat de school het vervolg uit de eigen (zorg)middelen financiert.

Klik voor het reglement op deze link: Reglement-Innovatiefonds-SWV-VO-Zuid.pdf