SWV VO Zuidoost Utrecht zoekt nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad (OPR) vanaf schooljaar 2019-2020

Natuurlijk ben je als docent of ouder constant bezig om voor je leerling/kind de beste ontwikkelingsmogelijkheden te creëren.

<br\><br\>

Denk jij dat je een bijdrage kan leveren aan de OPR vanuit jouw expertise of ervaringsdeskundigheid?

Op dit moment is jouw school/scholengroep nog niet vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) wat een gemiste kans is op een directe feedback op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en Passend Onderwijs binnen de eigen school.

Deelname aan de OPR betekent dat directe feedback uit jouw school/scholengroep op het Ondersteuningsplan via de OPR  binnenkomt.

Wat verwachten we van je:

  • Ongeveer 5 keer per jaar vergaderen op de Kwekerijweg 2c in Zeist van 17:00 tot 19:00 uur.
  • Een inbreng als kritische sparringpartner voor SWV VO Zuidoost Utrecht.

Onderwerpen die spelen binnen de OPR:

  • het ondersteuningsplan dat om de 4 jaar door het Samenwerkingsverband wordt aangepast.
  • het beleid dat doorontwikkeld moet worden rondom Passend onderwijs.
  • de manier waarop extra ondersteuning door scholen en schoolbesturen aan leerlingen geboden kan worden.
  • de wijze waarop de financiële middelen verdeeld en verantwoord worden.
  • de manier waarop de kwaliteit van de extra hulp in kaart gebracht en verbeterd kan worden.
  • goed in staat is om “bovenschools” te denken en tevens creatief mee wil denken in het belang van álle leerlingen in regio Zuidoost Utrecht.

Is dit iets voor jou? Mail dan een korte motivatie aan opr@www.swv-vo-zou.nl

 

Als er meer kandidaten dan beschikbare plaatsen zijn, dan zullen er verkiezingen worden gehouden.