Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy ingegaan. Hiervoor heeft het samenwerkingsverband een aantal afspraken op papier gezet waarin te lezen is hoe we vorm geven aan deze wet. Ook is er een Functionaris Gegevens bescherming (FG) gecontracteerd. Deze is te bereiken via e-mail: FG@www.swv-vo-zou.nl

 

De verwerking van (vertrouwelijke) persoonsgegevens vindt plaats voor:

  1. de beoordeling van aanvragen aanwijzing LWOO.
  2. het beoordelen van aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen voor Pro en VSO.
  3. het uitvoeren van IQ-onderzoek t.b.v. de aanvraag aanwijzing LWOO
  4. het registreren van thuiszitters
  5. verantwoorden aan DUO, onderwijsinspectie en accountant
  6. uitvoering of toepassing van andere wet of taak van algemeen belang

De functionarissen van het swv die hiermee te maken hebben, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Het privacyreglement is hier te bekijken/downloaden:

Privacyreglement