Het swv moet vastleggen hoe er wordt omgegaan met de middelen die er worden ontvangen.

Uiteraard met de bedoeling om het ontvangen geld zonder risico’s (bijv. risicovol te beleggen) te beheren.

Daarvoor is het Treasury Statuut opgesteld. Dit statuut wordt onderdeel van de jaarlijkse cyclus begroting en bespreking financiën van het swv.