Voor de regio Zuidoost Utrecht is een werkwijze “doorstroom van vso naar vo” uitgewerkt. Dat gaat namelijk niet altijd even makkelijk. Uiteraard is swv Zuidoost niet uniek in het herkennen van deze problematiek. Al in 2012 is in opdracht van OCW een onderzoeksproject gestart naar factoren die bijdragen aan een succesvolle doorplaatsing van leerlingen van speciaal onderwijs (cluster 4) naar regulier onderwijs. Op verschillende manieren is onderzocht wat leerlingen, hun ouders, de scholen voor speciaal en regulier onderwijs en alle andere betrokkenen nodig hebben om de terugplaatsing succesvol te laten verlopen.

Klik hier om de hele notitie te kunnen lezen.