Registratieprocedure

Voor professionals is er een speciale, beveiligde, gebruikersomgeving samengesteld.
Deze omgeving wordt gebruikt om de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs te verzenden naar de TLV-commissie. Daarnaast gebruiken de leerplichtambtenaren de omgeving voor het doorgeven van verzuimmeldingen. De gebruikers ontvangen hiervoor een handleiding en inloggegevens.

Aanvrager TLV en LPA

Inloggen
U kunt hier inloggen

Registreren
Alleen scholen voor V(S)O scholen kunnen een TLV aanvragen. Stuur een mail met schoolnaam, vestigingsplaats, naam en mailadres van persoon (personen) die documenten moet(en) down- en uploaden naar administratie@www.swv-vo-zou.nl