Jaarlijks wordt er een jaarverslag over de activiteiten en besteding van middelen geschreven.

Dit verslag moet zowel door de accountant als door de algemene ledenvergadering worden geaccordeerd.

Voor de verslagen die hieronder te vinden zijn heeft dat plaatsgevonden.

 

Klik hier voor het 1e jaarverslag over de periode 1 augustus 2014 t/m 31 december 2015

Klik hier voor het jaarverslag 2016

Klik hier voor het officiële jaarverslag 2017 en de publieksversie hiervan.

Kijk hier voor de publieksversie van het jaarverslag 2018 en hier vind je de complete versie.