Invoering CMIC vanaf 1 september 2020.

Vanaf 1 september 2020 zal er bij SWV VO ZOU gewerkt worden met een Centraal Meldpunt voor Individuele Casuïstiek (CMIC). Het CMIC is te bereiken voor casussen waarbij er sprake is van (mogelijke) thuiszitters, geschillen, de I-klas of complexe problematieken waarbij er gezocht moet worden naar een passende plek.

Het CMIC is bereikbaar op werkdagen van maandag t/m donderdag op 06-23883904 en/of r.steeghs@swv-vo-zou.nl.