Verbeteraanpak Passend Onderwijs

Minister Slob in een brief aan de Kamer van 4 november 2020: "In deze brief presenteer ik u 25 voorstellen om een nieuwe weg in te slaan met passend onderwijs. De voorstellen zijn enerzijds gebaseerd op de meer dan 70 deelstudies die het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in 5 jaar passend onderwijs heeft laten publiceren1. En anderzijds zijn ze gebaseerd op vele intensieve gesprekken die ik heb gevoerd met leerlingen, leraren, ouders, schoolleiders en bestuurders en hun vertegenwoordigers."

De hele brief kunt u kamerbrief-evaluatie-en-verbeteraanpak-passend-onderwijs-1.