In de regio in en rondom Utrecht werken samenwerkingsverbanden en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) samen.

Zo is het aanbod van de verschillende vso-scholen is op één pagina in beeld gebracht, genaamd factsheet VSO regio Utrecht.