Oplossen van geschillen

Bent u het oneens met de extra ondersteuning die uw kind krijgt? Of is uw kind afgewezen voor leerwegondersteuning, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs en bent u het daarmee oneens?

In al dit soort gevallen is het belangrijk dat u in gesprek gaat met de partij waarmee u het oneens bent. Soms leidt dat tot een oplossing, maar helaas niet altijd. Het is goed om te weten dat er instanties zijn die u dan kunnen helpen. Op de speciale website vindt u alle informatie over het voorkomen en oplossen van geschillen.