Hieronder staat de zoekwijzer voor ouders en leerlingen die op zoek zijn naar een school binnen de grenzen van het samenwerkingsverband. Dit zoeken naar een school  voor voortgezet (speciaal) onderwijs start bij het advies dat ouders hierover krijgen van de leerkracht uit groep 8. In de linker kolom staat het advies dat de basisschool kan geven.

Is het advies bekend dan kunnen ouders (en hun kind) in de kolom daarnaast bekijken welke scholen onderwijs geven dat past bij dit advies.

De kolom daarnaast geeft aan in welke plaats de school ligt.

In de kolom daarnaast is een link naar de website van de betreffende school te vinden. Klik hierop en de website van de school komt in beeld.

Succes met het vinden van de best passend school voor voortgezet (speciaal) onderwijs.

 

Advies basisschool Scholen Plaats Steekwoorden Link website
Vso cluster 4 De Berg en Boschschool Bilthoven School voor leerlingen met ASS, aanbod van arbeidsgerichte trajecten tot en met havo/vwo, evenwicht tussen het halen van kerndoelen, certificaten en diploma’s en het ontwikkelen van levensvaardigheden. Hoofdopdracht: “leerlingen terdege voorbereiden op vormen van vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt”. www.bergenbosch-school.nl
De Berg en Boschschool Houten School voor leerlingen met ASS, aanbod van arbeidsgerichte trajecten tot en met havo/vwo, evenwicht tussen het halen van kerndoelen, certificaten en diploma’s en het ontwikkelen van levensvaardigheden. Hoofdopdracht: “leerlingen terdege voorbereiden op vormen van vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt”. www.bergenbosch-school.nl
Beukenrodeonderwijs Doorn Zowel vmbo- als havo niveau; veel vakrichtingen vmbo, accepteren de leerling als persoon, met inbegrip van alle (on)mogelijkheden en (on)gewenste gedragingen, die wij proberen om te bouwen tot gewenst gedrag. www.beukenrodeonderwijs.nl
De Sprong Maarsbergen School voor jongeren met gedragsproblemen, richt zich op beïnvloeding van leerlinggedrag zodat de maatschappelijke kansen toenemen, waarbij het de bedoeling is dat de jongeren niet alleen kunnen invoegen in de maatschappij maar vooral ook iets kunnen toevoegen, een bijdrage kunnen leveren aan de veranderende dynamische Nederlandse samenleving. www.desprong.nl
Intermetzo Zeist School richt zich op gedragsproblemen waarbij de kinderen, jongeren en gezinnen er samen met hun eigen directe leefomgeving niet meer uitkomen, vaak lichte tot ernstige verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek en/of ernstige gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen www.intermetzo.nl
Vso cluster 3 Adriane de Ranitz Utrecht www.mytylschoolutrecht.nl
Meerklank Zeist Voor leerlingen van 12 tot 20 jaar met (zeer) beperkte intellectuele vermogens, (zeer) beperkte sociale redzaamheid en/of moeilijk verstaanbaar gedrag (ZML en MG). www.meerklank.nl
Meerklank Bosch en Duin leerlingen van 12 tot 20 jaar met (zeer) beperkte intellectuele vermogens, (zeer) beperkte sociale redzaamheid en/of moeilijk verstaanbaar gedrag (ZML en MG). www.meerklank.nl
Praktijkonderwijs Seystercollege Zeist Praktijkonderwijs, arbeidsmarktgericht, maar ook gericht over vergoten zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding. Uitstroomroutes naar werk, begeleid werk of vervolgopleiding. www.seystercollege.nl
VMBO basis Christelijk College Zeist Zeist O.a onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie Biedt Lwoo, extra ondersteuning bij leerachterstanden rekenen/taal (i.v.m. referentieniveaus), 1-jarige kaderopleiding voor uitvallers vanuit de theoretische leerweg of Havo. www.ccz.nu
Groenhorst Maartensdijk Maartensdijk Regionale school voor “groen-onderwijs, o.a. onderwijs voor leerlingen met lwoo indicatie,  naast aandacht voor de leerstof ook veel aandacht voor de leerling als individu. www.maartensdijk.groenhorst.nl
Schoonoord Doorn Doorn 1e en 2e leerjaar vmbo (bl, kl, tl) ook met lwoo-indicatie, havo, (vwo),
reguliere klassen, sportprofiel, expressieprofiel 3e en 4e leerjaar vmbo-tl
www.doorn.osgs.nl
Schoonoord Openbaar VMBO/Mavo Zeist Zeist O.a. onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie, sportklassen, expressieklassen, opstapklas www.vmbo.osgs.nl
Schoonoord Vakcollege Maarsbergen Maarsbergen O.a. onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie, sectoren Techniek en Economie www.vakcollege.osgs.nl
VMBO kader Christelijk College Zeist Zeist O.a onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie Biedt Lwoo, extra ondersteuning bij leerachterstanden rekenen/taal (i.v.m. referentieniveaus), 1-jarige kaderopleiding voor uitvallers vanuit de theoretische leerweg of Havo. www.ccz.nu
Groenhorst Maartensdijk Maartensdijk Regionale school voor “groen-onderwijs, o.a. onderwijs voor leerlingen met lwoo indicatie,  naast aandacht voor de leerstof ook veel aandacht voor de leerling als individu www.maartensdijk.groenhorst.nl
Schoonoord Doorn Doorn 1e en 2e leerjaar vmbo (bl, kl, tl) ook met lwoo-indicatie, havo, (vwo),
reguliere klassen, sportprofiel, expressieprofiel 3e en 4e leerjaar vmbo-tl
www.doorn.osgs.nl
Schoonoord Openbaar VMBO/Mavo Zeist Zeist O.a. onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie, sportklassen, expressieklassen, opstapklas www.vmbo.osgs.nl
Schoonoord Vakcollege Maarsbergen Maarsbergen O.a. onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie, sectoren Techniek en Economie www.vakcollege.osgs.nl
Tobiasschool Zeist Vrijeschoolonderwijs met LWOO, kleinschalige setting, school richt zich op versterken van het zelfvertrouwen www.tobiaszeist.nl
VMBO TL Christelijk Lyceum Zeist Zeist vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum, tweetalig gymnasium, Accent op stimulans, ondersteuning en structuur. www.clz.nl
Groenhorst Maartensdijk Maartensdijk Regionale school voor “groen-onderwijs, o.a. onderwijs voor leerlingen met lwoo indicatie,  naast aandacht voor de leerstof ook veel aandacht voor de leerling als individu www.maartensdijk.groenhorst.nl
Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven Kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid. www.wpkeesboeke.nl
Oranje Nassau School Bilthoven Enige categorale mavo in de regio, klassikaal systeem, kleinschalig. www.bilthoven.groenhorst.nl
Revius Lyceum Doorn Doorn mavo plus, ondernemende havo en veelzijdig vwo (tweetalig)atheneum en (tweetalig) gymnasium, leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften worden op maat begeleid afhankelijk van individuele hulpvraag. www.reviusdoorn.nl
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 1e twee leerjaren vmbo-bl/ kl (met lwoo), volledig vmbo-tl (met lwoo) en havo,

1e drie leerjaren (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium

www.reviuswijk.nl
Scholengemeenschap de Breul Zeist Leerstofjaarklassensysteem, de leerling moet in staat zijn het cognitieve niveau van de betreffende afdeling te kunnen volgen. De leerling moet kunnen functioneren in een sociale omgeving zoals een klas dat nu eenmaal is (de school biedt geen individueel onderwijs). www.de-breul.nl
Schoonoord Doorn Doorn 1e en 2e leerjaar vmbo (bl, kl, tl) ook met lwoo-indicatie, havo, (vwo),
reguliere klassen, sportprofiel, expressieprofiel 3e en 4e leerjaar vmbo-tl
www.doorn.osgs.nl
Schoonoord Openbaar VMBO/Mavo Zeist Zeist Ook onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie. DOEL (Diagnose Op Eigen Locatie): tijdelijke plaatsing in een ‘doelklas’ (gericht op time-out, diagnostiek, studievaardigheden e.d. www.vmbo.osgs.nl
Schoonoord Vakcollege Maarsbergen Maarsbergen O.a. onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie, sectoren Techniek en Economie www.vakcollege.osgs.nl
Stichtse Vrijeschool Zeist Vrijeschoolonderwijs met een regionale functie. Cognitieve, sociale, kunstzinnige en praktische vorming zijn op evenwichtige wijze met elkaar verbonden. www.svszeist.nl
Havo Christelijk Lyceum Zeist Zeist vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum, tweetalig gymnasium, Accent op stimulans, ondersteuning en structuur. www.clz.nl
Het nieuwe Lyceum Bilthoven School gaat niet uit van ‘labels’ en ‘etiketten’. Er is dus ook geen standaard lijstje van arrangementen, er is veelmeer sprake van maatwerk www.hetnieuwelyceum.nl
Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven Kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid. www.wpkeesboeke.nl
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist Vanuit de ideeën van Montessori wordt het onderwijs afgestemd op de individuele leerling met zijn eigen mogelijkheden, omstandigheden, interesse en werktempo. www.hermanjordan.nl
Revius Lyceum Doorn Doorn mavo plus, ondernemende havo en veelzijdig vwo (tweetalig)atheneum en (tweetalig) gymnasium, leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften worden op maat begeleid afhankelijk van individuele hulpvraag. www.reviusdoorn.nl
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 1e twee leerjaren vmbo-bl/ kl (met lwoo), volledig vmbo-tl (met lwoo) en havo,

1e drie leerjaren (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium

www.reviuswijk.nl
Scholengemeenschap de Breul Zeist Leerstofjaarklassensysteem, de leerling moet in staat zijn het cognitieve niveau van de betreffende afdeling te kunnen volgen. De leerling moet kunnen functioneren in een sociale omgeving zoals een klas dat nu eenmaal is (de school biedt geen individueel onderwijs). www.de-breul.nl
Schoonoord Openbaar Lyceum Zeist Zeist sportprofiel,de jonge onderzoekerprofiel en expressieprofiel,havo kansklas, www.lyceum.osgs.nl
Stichtse Vrijeschool Zeist Vrijeschoolonderwijs met een regionale functie. Cognitieve, sociale, kunstzinnige en praktische vorming zijn op evenwichtige wijze met elkaar verbonden. www.svszeist.nl
VWO, atheneum Christelijk  Lyceum Zeist Zeist vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum, tweetalig gymnasium, Accent op stimulans, ondersteuning en structuur. www.clz.nl
Het nieuwe Lyceum Bilthoven School gaat niet uit van ‘labels’ en ‘etiketten’. Er is dus ook geen standaard lijstje van arrangementen, er is veelmeer sprake van maatwerk www.hetnieuwelyceum.nl
Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven Kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid. www.wpkeesboeke.nl
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist Vanuit de ideeën van Montessori wordt het onderwijs afgestemd op de individuele leerling met zijn eigen mogelijkheden, omstandigheden, interesse en werktempo www.hermanjordan.nl
Revius Lyceum Doorn Doorn mavo plus, ondernemende havo en veelzijdig vwo (tweetalig)atheneum en (tweetalig) gymnasium, leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften worden op maat begeleid afhankelijk van individuele hulpvraag. www.reviusdoorn.nl
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 1e twee leerjaren vmbo-bl/ kl (met lwoo), volledig vmbo-tl (met lwoo) en havo,

1e drie leerjaren (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium

www.reviuswijk.nl
Scholengemeenschap de Breul Zeist Leerstofjaarklassensysteem, de leerling moet in staat zijn het cognitieve niveau van de betreffende afdeling te kunnen volgen. De leerling moet kunnen functioneren in een sociale omgeving zoals een klas dat nu eenmaal is (de school biedt geen individueel onderwijs). www.de-breul.nl
Schoonoord Openbaar Lyceum Zeist Zeist sportprofiel,de jonge onderzoekerprofiel en expressieprofiel,havo kansklas, www.lyceum.osgs.nl
Stichtse Vrijeschool Zeist Vrijeschoolonderwijs met een regionale functie. Cognitieve, sociale, kunstzinnige en praktische vorming zijn op evenwichtige wijze met elkaar verbonden. www.svszeist.nl
VWO, gymnasium Christelijk Lyceum Zeist Zeist vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum, tweetalig gymnasium, Accent op stimulans, ondersteuning en structuur. www.clz.nl
Het nieuwe Lyceum Bilthoven School gaat niet uit van ‘labels’ en ‘etiketten’. Er is dus ook geen standaard lijstje van arrangementen, er is veelmeer sprake van maatwerk www.hetnieuwelyceum.nl
Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven Kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid.
Revius Lyceum Doorn Doorn mavo plus, ondernemende havo en veelzijdig vwo (tweetalig)atheneum en (tweetalig) gymnasium, leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften worden op maat begeleid afhankelijk van individuele hulpvraag. www.reviusdoorn.nl
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 1e twee leerjaren vmbo-bl/ kl (met lwoo), volledig vmbo-tl (met lwoo) en havo,

1e drie leerjaren (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium

www.reviuswijk.nl
Schoonoord Openbaar Lyceum Zeist Zeist sportprofiel,de jonge onderzoekerprofiel en expressieprofiel,havo kansklas, www.lyceum.osgs.nl
Christelijk Lyceum Zeist vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum, tweetalig gymnasium, Accent op stimulans, ondersteuning en structuur. www.clz.nl