GEMS

SWV Zuidoost Utrecht streeft naar een gezamenlijke aanpak van de scholen waarbij VSO- en VO-scholen meer gaan samenwerken en gebruikmaken van elkaars expertise. Daarom heeft SWV ZOU een financiering beschikbaar gesteld waardoor de 3 VSO-scholen (VSO Heuvelrug College, Beukenrode Onderwijs en Berg en Bosch College) de VO-scholen kunnen ondersteunen met hun expertise, in de vorm van een pilot. Deze is van start gegaan in schooljaar 2018-2019.

De pilot gaat verder onder de naam GEMS partners in onderwijs. GEMS staat voor Gedrag, Expertise, Maatwerk en Samenwerking.

De coördinator van GEMS is op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar op 06 – 21 31 33 63

Klik hier voor meer informatie.