De Breul

 • Arnhemse Bovenweg 98
 • 3708 AG Zeist
 • 030-6915604
 • info@de-breul.nl
Website
Niveau
 • Gymnasium
 • Havo
 • Havo/VWO
 • VMBO-(g) theoretisch
 • VMBO-(g)t/Havo
 • VWO
Leerlingaantal

(+/-) 1640

Schoolbestuur

Stichting Katholiek VO De Breul

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

 • Accent op onderwijs en begeleiding van hoge kwaliteit: samenhangend en uitdagend onderwijs binnen een gestructureerde omgeving
 • Leerstofjaarklassensysteem
 • Ge├»ntegreerde leerlingbegeleiding die een zaak is van alle betrokkenen en zich richt op leren leren, leren leven en leren kiezen. Accent op bieden van steun bij het realiseren van de onderwijsdoelstellingen en bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerling
 • De leerling moet in staat zijn het cognitieve niveau van de betreffende afdeling te kunnen volgen. De leerling moet kunnen functioneren in een sociale omgeving zoals een klas dat nu eenmaal is (de school biedt geen individueel onderwijs). Dat geldt ook pauzes en buitenlesactiviteiten. De veiligheid van de leerling en zijn omgeving moet gegarandeerd zijn. Leerlingen met een problematiek die gevaar oplevert voor henzelf, medeleerlingen of personeel
  kunnen wij niet begeleiden.