Privacy bij doorstroom po-voInformatie over uitwisseling van leerlinggegevens in het kader van de overstap naar een nieuwe school versie 1.3 | 26 november 2020

Medewerkers kunnen gelijk aan de slag met deze handreiking! De belangrijkste afspraken en informatie over de uitwisseling is – kort samengevat voor de medewerkers – opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is informatie over de positie van ouders bij het overstapproces, te lezen.

Voor meer context en de achtergrond bij de afspraken, geeft de handreiking informatie over de basisregels van de AVG en privacy (hoofdstuk 4), wetgeving rondom de overstap en uitwisseling van gegevens (hoofdstuk 5), terugkoppeling van voortgangsinformatie (hoofdstuk 6), de rechten van de leerling en diens ouders (hoofdstuk 6.1), en veilig uitwisselen (hoofdstuk 8). In hoofdstuk 9 worden praktische tips gegeven en de meest gestelde vragen beantwoord. Hoofdstuk 10 geeft een opsomming van de belangrijkste communicatiemomenten met ouders en leerlingen.

Hier vind je de volledige Handreiking, de  Infographic Doorlopende leerlijn  en de  Infographic Onderzoek en Privacy.