Kwaliteitsbeleid

Vanaf januari 2021 zijn we gestart om het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband beter aan te laten sluiten op de eisen die de Onderwijsinspectie daaraan stelt. Dit heeft geresulteerd in nieuwe afspraken met de scholen en documenten waarin dit is vastgelegd. Zo worden er 2-jaarlijkse gesprekken met elke school gevoerd en zijn de te bereiken jaardoelen beter (en concreter) uitgewerkt. E.e.a. staat uitgewerkt in het document 'Kwaliteitsbeleid Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht'. In dit document wordt verwezen naar diverse bijlagen. Deze zijn hieronder te vinden.