Advies

Het SWV VO ZOU heeft een Centraal Meldpunt voor Individuele Casuïstiek (CMIC). Het CMIC is te bereiken voor casussen waarbij er sprake is van (mogelijke) thuiszitters, geschillen, of complexe problematieken waarbij er gezocht moet worden naar een passende plek. Indien u een vraag heeft, is het belangrijk dat deze vraag op de juiste plek terecht komt. Volg daarom eerst onderstaand stroomschema: Klik op de afbeelding voor ons aanbod!  
Om in contact te komen met het CMIC, kunt u een (beveiligd) bericht sturen naar advies@swv-vo-zou.nl. In dit bericht vragen wij u om een korte omschrijving van de situatie, een onderwijsperspectiefplan (OPP) en uw vraag te stellen. Er zal vervolgens binnen vijf werkdagen contact met u opgenomen worden. Iedere dinsdag vindt er intern overleg plaats over de aangemelde casussen (uiterlijk op maandag 16 uur aanmelden per mail). Voor dringende zaken of collegiaal overleg kunt u op maandag en dinsdag tussen 9.00 uur en 17.00 bellen naar 06 - 15 57 05 38 en op woensdag en donderdag van 9:00 uur tot 11:00 uur op 06 - 23 88 39 04.
Voor aanvullend advies zouden wij u nog willen wijzen op onderstaande instanties: