Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

Om te zorgen voor onafhankelijk toezicht heeft het Samenwerkingsverband VO per 1 januari 2020 een Raad van Toezicht benoemd. De raad van toezicht bestaat uit vier externe leden: voorzitter Arjen Jaarsma, Hans Groot, Frank Beemer en Jochem Streefkerk. En een intern lid: Gijs van Lennep. Het interne lid wordt op zijn laatst per 1 januari 2022 opgevolgd door een extern lid.

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het Samenwerkingsverband VO in het algemeen en op de directeur-bestuurder in het bijzonder. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met zijn raad terzijde en fungeert als klankbord. Aandachtspunten voor de Raad van Toezicht zijn de maatschappelijke functie van het Samenwerkingsverband VO, het waarderingskader van de onderwijsinspectie, het rechtmatig bestuur en beheer van het Samenwerkingsverband VO en de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging alsmede van de code voor goed bestuur. Bij uitoefening van dit toezicht staan onder andere criteria centraal als; of de missie van het Samenwerkingsverband VO wordt gerealiseerd, of het Samenwerkingsverband VO voldoende maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, of het Samenwerkingsverband VO het ondersteuningsplan voldoende realiseert, etc. (lees hier meer over in het reglement).

De Raad van Toezicht vergadert vijf à zes keer per jaar en werkt in diverse subgroepen.