Contact

Het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht is bereikbaar via onderstaande gegevens.

 

Vanaf 1 september 2020 zal er bij SWV VO ZOU gewerkt worden met een Centraal Meldpunt voor Individuele Casuïstiek (CMIC).
Het CMIC is te bereiken voor casussen waarbij er sprake is van (mogelijke) thuiszitters, geschillen, de I-klas of complexe problematieken waarbij er gezocht moet worden naar een passende plek.

Het CMIC is bereikbaar op werkdagen van maandag t/m donderdag op 06 – 238 83 904 en/of r.steeghs@swv-vo-zou.nl.

SWV VO Algemeen

mw. A. Pastoor

mw. A. Pastoor

Directeur-Bestuurder SWV VO

06 121 50 856
a.pastoor@swv-vo-zou.nl

mw. R. Steeghs

mw. R. Steeghs

Beleidsondersteuner SWV VO

06 238 83 904 (beperkt bereikbaar)

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro)

pcl@swv-vo-zou.nl (bij voorkeur)

Inzake TLV-VSO administratie@swv-vo-zou.nl (bij voorkeur)

mw. M. Vegter

mw. M. Vegter

Helpdesk digitaal aanmelden bij VO via Onderwijs Transparant

Vragen/problemen m.b.t. de OSO-import, het invullen of vrijgeven van het Zorgaanmeldformulier, OKR, Adviesformulier e.d. in het digitale aanmeldplatform (Onderwijs Transparant)

helpdesk@swv-vo-zou.nl (bij voorkeur)
06 279 12 726 (alleen bereikbaar dinsdag van 8:00-15:00 uur en donderdag van 14.00-15.30 uur)

de heer J. Woudenberg

de heer J. Woudenberg

GZ-psycholoog

Orthopedagoog Generalist BIG / GZ-psycholoog BIG
Lid toewijzingscommissie (LWOO en PRO en TLV-VSO; toelaatbaarheidscommissie i-Klas)
Speciale portefeuille: ondersteuning en advisering bij (dreigende) thuiszittersproblematiek.

Bereikbaar via e-mail: Johan.Woudenberg@swv-vo-zou.nl

Geen voortgezet onderwijs?

Neem contact op met SWV primair onderwijs

Contact

Locatie

Kwekerijweg 2C

SWV VO Zuidoost Utrecht

  • Kwekerijweg 2C
  • 3709 JA Zeist