Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht (26-03)

Adres per 1 september 2018: Kwekerijweg 2C, 3709 JA Zeist
E-mail: info@swv-vo-zou.nl

Directeur: de heer H. Emmerzaal

E-mail: harry.emmerzaal@swv-vo-zou.nl
Telefoon: 06 536 68 342

Ambtelijk secretaris Toewijzingscommissie LWOO en PRO en TLV-VSO: mevr. C. Dekkers

Inhoudelijke vragen m.b.t. leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) graag naar e-mail: pcl@swv-vo-zou.nl (bij voorkeur!)
En vragen inzake TLV-VSO graag naar e-mail: administratie@swv-vo-zou.nl (bij voorkeur!)
Telefoon: 06 238 83 904 (op dit moment beperkt telefonisch bereikbaar!)

 

Helpdesk digitaal aanmelden bij VO via Onderwijs Transparant, mw. M. Vegter

Vragen/problemen m.b.t. de OSO-import, het invullen of vrijgeven van het Zorgaanmeldformulier, OKR, Adviesformulier e.d. in het digitale aanmeldplatform (Onderwijs Transparant) bij voorkeur naar e-mail: helpdesk@swv-vo-zou.nl

Telefonisch alleen bereikbaar woensdag van 13:00-15:30 uur en donderdag van 10.00-13.00 uur op: 06 279 12 726