Contact

Het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht is bereikbaar via onderstaande gegevens

SWV VO Algemeen

de heer H. Emmerzaal

de heer H. Emmerzaal

Directeur-Bestuurder SWV VO

06 536 68 342
harry.emmerzaal@swv-vo-zou.nl

mevr. R. Steeghs

mevr. R. Steeghs

Beleidsondersteuner SWV VO

06 238 83 904 (beperkt bereikbaar)

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro)

pcl@swv-vo-zou.nl (bij voorkeur)

Inzake TLV-VSO administratie@swv-vo-zou.nl (bij voorkeur)

mw. M. Vegter

mw. M. Vegter

Helpdesk digitaal aanmelden bij VO via Onderwijs Transparant

Vragen/problemen m.b.t. de OSO-import, het invullen of vrijgeven van het Zorgaanmeldformulier, OKR, Adviesformulier e.d. in het digitale aanmeldplatform (Onderwijs Transparant)

helpdesk@swv-vo-zou.nl (bij voorkeur)
06 279 12 726 (alleen bereikbaar dinsdag van 8:30-15:00 uur, woensdag van 13:00-15:30 uur en donderdag van 14.00-15.30 uur)

de heer J. Woudenberg

de heer J. Woudenberg

GZ-psycholoog

Orthopedagoog Generalist BIG / GZ-psycholoog BIG
Lid toewijzingscommissie (LWOO en PRO en TLV-VSO; toelaatbaarheidscommissie i-Klas)
Speciale portefeuille: ondersteuning en advisering bij (dreigende) thuiszittersproblematiek.

Telefonisch meestal bereikbaar op dinsdag en donderdag (bij voorkeur tussen 10.00 uur en 12.00 uur)

06 250 34 497 (is ook nummer van eigen praktijk in Amersfoort)

Johan.Woudenberg@swv-vo-zou.nl

Geen voortgezet onderwijs?

Neem contact op met SWV primair onderwijs

Contact

Locatie

Kwekerijweg 2C

SWV VO Zuidoost Utrecht

  • Kwekerijweg 2C
  • 3709 JA Zeist