Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven

 • Jan Steenlaan 38
 • 3723 BV Bilthoven
 • 030-2283060
 • hnl@hetnieuwelyceum.nl
Website
Niveau
 • Gymnasium
Leerlingaantal

(+/-) 1142

Schoolbestuur

Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven

Open lesmiddag

Vrijdag 27 januari 2023 van 15.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 3 februari 2023 van 15.00 uur tot 17.00 uur

 

Open dag

Zaterdag 14 januari 2023 van 9.30 – 12.30 uur

Schoolondersteuningsprofiel

 • School gaat niet uit van ‘labels’ en ‘etiketten’. Er is dus ook geen standaard lijstje van arrangementen, er is veelmeer sprake van maatwerk
 • In 2014/15 kunnen de volgende vormen van ondersteuning in een arrangement worden opgenomen:
 • Faalangstreductietraining
 • Examenvreesreductietraining
 • Individuele begeleiding bij ASS/AD(H)D-problematiek. Deze begeleiding is vooral gericht op het aanleren van de juiste leer- en planstrategieën.Begeleiding in de klassensetting is niet te realiseren omdat het hier gaat om maatwerk.
 • Afhankelijk van de problematiek en de benodigde ondersteuning, kan Het Nieuwe Lyceum grenzen stellen aan het maximale aantal leerlingen met een extra
  ondersteuningsbehoefte in één klas of jaarlaag.