Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven

 • Jan Steenlaan 38
 • 3723 BV Bilthoven
 • 030-2283060
 • hnl@hetnieuwelyceum.nl
Website
Niveau
 • Gymnasium
Leerlingaantal

(+/-) 1142

Schoolbestuur

Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven

Open lesmiddag

Woensdag 22 januari van 13.30 uur tot 15.00 uur
Woensdag 29 januari van 13.30 uur tot 15.00 uur

 

Open dag

Zaterdag 18 januari 2020 van 9.30 uur tot 12.30 uur

Schoolondersteuningsprofiel

 • School gaat niet uit van ‘labels’ en ‘etiketten’. Er is dus ook geen standaard lijstje van arrangementen, er is veelmeer sprake van maatwerk
 • In 2014/15 kunnen de volgende vormen van ondersteuning in een arrangement worden opgenomen:
 • Faalangstreductietraining
 • Examenvreesreductietraining
 • Individuele begeleiding bij ASS/AD(H)D-problematiek. Deze begeleiding is vooral gericht op het aanleren van de juiste leer- en planstrategieën.Begeleiding in de klassensetting is niet te realiseren omdat het hier gaat om maatwerk.
 • Afhankelijk van de problematiek en de benodigde ondersteuning, kan Het Nieuwe Lyceum grenzen stellen aan het maximale aantal leerlingen met een extra
  ondersteuningsbehoefte in één klas of jaarlaag.