Jordan Montessori Lyceum Utrecht

 • Jordanlaan 3
 • 3706 TE Zeist
 • 030-6954708
 • info@jordanmlu.nl
Website
Niveau
 • Havo
 • Havo/VWO
 • VWO
Leerlingaantal

(+/-) 920

Schoolbestuur

Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

Jordanlaan 3

 • Qua programma en indeling in jaarklassen vergelijkbaar met gangbare middelbare scholen
 • Onderwijs is een onderdeel van opvoeden; school geeft bijzondere aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen
 • Vanuit de ideeën van Montessori wordt het onderwijs afgestemd op de individuele leerling met zijn eigen mogelijkheden, omstandigheden, interesse en werktempo.
 • Zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en dragen eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten
 • De afstemming op de leerling met zijn eigen tempo maakt het ook mogelijk voor leerlingen die niet zo snel of juist sneller meekomen hun onderwijscarrière goed te doorlopeno.a. leerlingen met ASS