Meerklank Wereldkidz

  • Laan van Eikenstein 2
  • 3705 AR Zeist
  • 030-6919783
  • infomeerklank@wereldkidz.nl
Website
Niveau
  • Arbeidsgericht uitstroomprofiel
  • Dagbesteding
Leerlingaantal

(+/-) 79

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

  • Overtuiging dat ieder mens, ook de mens met een beperking, uniek is en een zinvolle bijdrage kan leveren aan de samenleving
  • Zeer gestructureerde leeromgeving gericht op zo zelfstandig mogelijke functioneren van de leerling
  • Voor het laagste niveau wordt gewerkt met lichaamsgebonden ervaringsordening: leren en ontwikkeling geschiedt vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam