Openbaar Lyceum Zeist

 • Blikkenburgerlaan 2
 • 3703 CV Zeist
 • 030-6914518
 • info@openbaarlyceumzeist.nl
Website
Niveau
 • Gymnasium
 • Havo
 • Havo/VWO
 • VMBO-(g)t/Havo
 • VWO
Leerlingaantal

(+/-) 1148

Schoolbestuur

Nuovo Scholengroep

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs geldt voor alle leerlingen

 • Onderschrijft keuze SWV voor spreiding van zorgleerlingen, al kunnen uitzonderingen nodig zijn.
 • Centraal aangrijpingspunt ligt in vergroten vakmanschap docenten en een preventieve aanpak
 • Regulier waar het kan, speciaal waar het moet
 • Centrale vraag is: wat een leerling nodig om het onderwijs met succes te kunnen volgen?