Stichtse Vrije School Zeist

 • Socrateslaan 24
 • 3707 GL Zeist
 • 030-2040290
 • post@svszeist.nl
Website
Niveau
 • Havo/VWO
Leerlingaantal

(+/-) 750

Schoolbestuur

Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

 • Vrijeschoolonderwijs met een regionale functie
 • Breed aanbod van vakken en activiteiten in een kleinschalige setting.
 • Sterk ontwikkelingsgericht met een focus op de samenhang in het leerplan en de verbinding met de leeftijdsfase van de leerlingen
 • Cognitieve, sociale, kunstzinnige en praktische vorming zijn op evenwichtige wijze met elkaar verbonden
 • School kent geen regulier doubleersysteem
 • Driejarige heterogene brugklasperiode, waarin de drie verschillende onderwijsniveaus bij elkaar zitten (differentiatie binnen klassenverband). Ook in
  latere deels noh lessen in heterogene groepen gegeven.