VSO Heuvelrug College

  • Noordweg 12
  • 3704 GN Zeist
  • 030-3203220
  • info@verderwijs.nl
Website
Niveau
  • Arbeidsgericht uitstroomprofiel
  • Dagbesteding
  • Pre-Entree MBO
Leerlingaantal

(+/-) 294

Schoolbestuur

Verderwijs

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

  • Aansluiten bij Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
  • Uitgangspunt is de ontwikkeling van het kind/de jongere
  • Directe leefomgeving staat centraal en moet ondersteund worden