Kom de OPR versterken

Werving van nieuwe leden voor de ondersteuningsplanraad (OPR) SWV-VO-ZOU

De Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband VO-Zuid Oost Utrecht (ZOU) zoekt enthousiaste en gedreven nieuwe leden. Alle 22 schoolbesturen die lid zijn van het samenwerkingsverband ZOU hebben zetels in de OPR. Op dit moment hebben wij binnen de OPR-vertegenwoordiging vanuit: Aeres vmbo Maartensdijk, VSO de Meerklank, NXT en de Berg en Bosch School. We missen echter nog leden vanuit de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband, zoals VSO Heuvelrug, Tobiasstroom, Stichtse Vrije School, Seyster College, Openbaar Lyceum, Openbaar VMBO, Revius Lyceum, Jordan Montessori, Christelijk College Zeist, Christelijk Lyceum, Beukenrode Onderwijs, Werkplaats Bilthoven, Het Nieuwe Lyceum Bilthoven.

De OPR heeft op dit moment 6 leden (4 personeel, 2 ouder/leerling), dit betekent dat er 8 vacante plaatsen zijn. Om een krachtige stem aan medezeggenschap te geven is het van belang om de OPR op volle sterkte te krijgen. Nieuwe leden zijn dus zeer gewenst.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die vanuit deskundigheid, interesse en passie voor ondersteuning in het onderwijs een bijdrage willen geven aan het uitzetten van de goede koers van ons SWV.

Lid zijn van de OPR betekent 6 avonden (van 18.30 uur tot 20.00 uur) per jaar vergaderen op maandag in Zeist (Kwekerijweg 2c, 3709 JA Zeist). De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een (G)MR-lid van een school of stichting. Zo kun je
meedenken en meepraten over het beleid en zo echt invloed uitoefenen op de koers die het samenwerkingsverband vaart. Een open en actieve houding is belangrijk.

Je bent de vertegenwoordiger van ouders, leerlingen en personeelsleden in je
eigen organisatie. De OPR van het SWV houdt zich vooral bezig met overkoepelend
beleid. De afstand tot je eigen situatie is vaak groot. Een ‘helicopterview’ is dan ook onontbeerlijk.

Kort samengevat is een OPR-lid gericht op samenwerken. In staat belangen van SWV ZOU objectief af te wegen tegen die van leerlingen, personeel, ouders en scholen. Je bent daadkrachtig en slagvaardig.

Je krijgt hiervoor terug dat je als OPR-lid boven-bestuurlijk meedenkt en echt invloed hebt op het beleid. Daarnaast ontmoet en praat je met personeelsleden, ouders, leerlingen en bestuurders van andere scholen en doe je diverse contacten op. Je bouwt kennis op
over de structuur van het onderwijs en de financiering daarvan. Samen met de andere OPR-leden vorm je een belangrijke raad die het bestuur van het SWV adviseert over het ondersteuningsplan om uiteindelijk instemming hieraan te verlenen.

Vergoeding voor de personeelsgeleding is 50 uur op jaarbasis en voor de oudergeleding is een vrijwilligersvergoeding van 50 Euro per bijgewoonde vergadering.

Wil je nog meer weten over het werk in de OPR en/of SWV ZOU? Kijk dan op de website van het SWV ZOU.

Enthousiast na het lezen van dit verhaal?
Neem dan contact op met je schoolleider en meld je aan.

Lieke van Driel-Hilligehekken
Voorzitter OPR SWV ZOU
l.hilligehekken@aeres.nl