Ondersteuningsplan SWV VO ZOU

De kracht van de scholen zorgt voor een sterk samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht. Samen zijn we tot dit plan gekomen. De betrokkenheid van de OPR, bestuurders, zorgcoördinatoren, directeuren, wethouders, (leerplicht)ambtenaren, PO en andere experts was groot; de opbrengst waardevol. Hier vind je de link naar het Ondersteuningsplan 2022-2026.