De Breul

De Rotonde is een voorziening voor de leerlingen van De Breul die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen die zich bij ons op school aanmelden met een bijzondere zorgbehoefte zullen altijd eerst door de zorgcoördinator gezien worden. Pas nadat de zorgcoördinator aangegeven heeft dat de school de zorg kan bieden die de betreffende leerling nodig heeft, kan de aannamecommissie besluiten deze leerling aan te nemen.
Leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben zijn altijd bekend bij de zorgcoördinator.  Deze zorgt dat de afgesproken begeleiding gegeven wordt.