Re-Flex

De leerlingen die bij Re-flex onderwijs volgen, blijven ingeschreven bij de school van herkomst. De leerling volgt het programma van zijn of haar eigen klas, op zijn of haar eigen tempo. Het uitgangspunt is dat er gedacht wordt in het belang van de leerling. De leerling wordt zo ‘eigenaar’ en moet zelf stappen zetten om weer terug in het onderwijs te komen.