Voor ouders

Zoekt u een geschikte school voor uw kind? Op deze website vindt u onder andere informatie over scholen in onze regio, de extra ondersteuning die deze scholen kunnen geven en de aanmeldprocedure. Ook vindt u algemene informatie over passend onderwijs, het samenwerkingsverband en geschillen die zich kunnen voordoen.