Zoals gebruikelijk hebben de scholen voor voortgezet onderwijs weer een tijdpad afgesproken i.v.m. de aanmeldingen in schooljaar 2019-2020 voor het komende schooljaar 2020-2021.
Klik hier om deze planning te zien.

Gaat uw kind volgend jaar naar het voortgezet onderwijs? Lees hieronder alles over de aanmelding voor:

  • regulier voortgezet onderwijs
  • leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
  • praktijkonderwijs
  • speciaal voortgezet onderwijs (vso).

Let erop dat het veel tijd kan kosten om de juiste school te vinden! De VO Informatiekrant voor 2020-2021 vindt u hier. In deze informatiekrant staat wanneer de aanmelding kan plaatsvinden.

 

Aanmelding regulier voortgezet onderwijs

De basisschool kent de leerling heel goed en weet wat uw kind wel kan en nog niet kan.
Daarom is vanaf dit schooljaar het advies dat de basisschool geeft over de volgende school bepalend.
Nadat het advies is gegeven (en met u is besproken) wordt ook nog de eindtoets afgenomen.
Het kan voorkomen dat een leerling deze toets beter maakt dan verwacht.
In dat geval kan de basisschool het advies aanpassen.

In deze regio wordt vooral gewerkt met enkelvoudige (bv. vmbo-kader of havo) en geen gemengde adviezen meer
(bv. vmbo-basis/kader of havo/vwo).

Meestal heeft de VO-school na de aanmelding ook persoonlijk contact met de basisschool om de aangemelde leerlingen te bespreken.

Aanmelding leerwegondersteunend onderwijs

Leerwegondersteuning (lwoo) is niet een aparte school. Lwoo is extra ondersteuning die vmbo-kinderen op school krijgen. Het uiteindelijke vmbo-diploma is precies hetzelfde als dat van leerlingen die geen lwoo hebben gehad.

Wilt u dat uw kind in aanmerking komt voor lwoo? In  het schooljaar 2018-2019 geldt de volgende procedure.

Let op: de aanmeldprocedure kost veel tijd. Meld uw kind dus op tijd aan bij de school van uw voorkeur!

Aanmelding praktijkonderwijs

Sommige kinderen zijn niet in staat om een vmbo-diploma te halen. Zij kunnen terecht in het praktijkonderwijs. De meeste kinderen gaan na het praktijkonderwijs werken of naar het mbo.

Wilt u uw kind aanmelden voor het praktijkonderwijs? In het schooljaar 2018-2019 geldt de volgende procedure.

Let op: de aanmeldprocedure kost veel tijd. Meld uw kind dus op tijd aan bij de school van uw voorkeur!

Aanmelding voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Voor sommige kinderen is het voortgezet speciaal onderwijs (vso) de beste plek. Kinderen kunnen op twee manieren instromen:

  • vanuit de basisschool of het speciaal (basis)onderwijs
  • vanuit een andere school voor voortgezet onderwijs.

Het samenwerkingsverband moet toestemming geven om naar het vso te gaan. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

 

Wilt u meer weten over het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de regio rond en in Utrecht dan vindt u hier meer informatie over deze scholen. Natuurlijk kunt u altijd op de website van de scholen nog meer info vinden. Daarnaast kunt u zelf contact opnemen met de school.

Hieronder treft u twee verschillende doorklik mogelijkheden aan.

Via de eerste link komt u terecht op het overzicht genaamd ‘Profielen vso en pro scholen’. Het toont een overzicht  van de mogelijkheden van de vso-scholen.
Via de tweede link komt u op een dia-show waar de locaties en wat extra informatie van de scholen wordt getoond.