Voor scholen

Als school en ouders tot de conclusie zijn gekomen dat het reguliere onderwijs toch niet de beste plek voor de leerling is, dan kan er verwezen worden naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso).