het SWV

Op dit gedeelte van de website vindt u algemene informatie over passend onderwijs en de ontwikkelingen hierover in de regio Zuidoost Utrecht.

Bekijk hieronder een paar mooie voorbeelden hoe scholen erg hun best doen om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben verder te helpen met hun onderwijs.

Ga verder naar:

informatie voor ouders

Zoekt u een geschikte school voor uw kind? Op deze website vindt u onder andere informatie over scholen in onze regio, de extra ondersteuning die deze scholen kunnen geven en de aanmeldprocedure.
Ook vindt u algemene informatie over passend onderwijs, het samenwerkingsverband en geschillen die zich kunnen voordoen.

informatie over TLV

Voor professionals is er een speciale, beveiligde, gebruikersomgeving samengesteld.
Deze omgeving wordt gebruikt om de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs te verzenden naar de TLV-commissie. Daarnaast gebruiken de leerplichtambtenaren (LPA) de omgeving voor het doorgeven van verzuimmeldingen. De gebruikers ontvangen hiervoor een handleiding en inloggegevens.

Aanvrager TLV en LPA

TLV-aanvragen

Per half november is het SWV ZOU overgestapt naar een nieuwe omgeving voor de TLV-aanvragen. De speciale beveiligde gebruikersomgeving op deze website dient dus niet meer gebruikt te worden voor TLV aanvragen.

Indigo (https://swvweb.nl/indigo/login) is de omgeving die nu gebruikt wordt bij de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs. Mocht u nog geen account hebben ontvangen, stuur dan een email met schoolnaam, vestigingsplaats, naam en mailadres van de persoon die de TLV zal aanvragen naar administratie@www.swv-vo-zou.nl. U krijgt dan een account waarmee u de aanvraag kunt doen. De documenten die verplicht zijn bij deze aanvraag blijven hetzelfde (OPP, directie en deskundigenverklaring).