het SWV

Op dit gedeelte van de website vindt u algemene informatie over passend onderwijs en de ontwikkelingen hierover in de regio Zuidoost Utrecht.

Bekijk hieronder een paar mooie voorbeelden hoe scholen erg hun best doen om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben verder te helpen met hun onderwijs.

Ga verder naar:

informatie voor ouders

Zoekt u een geschikte school voor uw kind? Op deze website vindt u onder andere informatie over scholen in onze regio, de extra ondersteuning die deze scholen kunnen geven en de aanmeldprocedure.
Ook vindt u algemene informatie over passend onderwijs, het samenwerkingsverband en geschillen die zich kunnen voordoen.

informatie over TLV

Voor professionals is er een speciale, beveiligde, gebruikersomgeving samengesteld.
Deze omgeving wordt gebruikt om de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs te verzenden naar de TLV-commissie. Daarnaast gebruiken de leerplichtambtenaren (LPA) de omgeving voor het doorgeven van verzuimmeldingen. De gebruikers ontvangen hiervoor een handleiding en inloggegevens.

Aanvrager TLV en LPA

Inloggen
U kunt hier inloggen

Registreren
Alleen scholen voor V(S)O scholen kunnen een TLV aanvragen. Stuur een mail met schoolnaam, vestigingsplaats, naam en mailadres van de persoon (personen) die documenten moet(en) down- en uploaden naar administratie@swv-vo-zou.nl