Over ons

Het samenwerkingsverband werkt samen met partners (waaronder de gemeenten en de centra voor jeugd en gezin) in de regio, als het nodig is om extra ontwikkelings- en gezinsondersteuning te realiseren voor deze leerlingen en het gezin waartoe zij behoren.

Lees meer

Voor ouders

Zoekt u een geschikte school voor uw kind? Hier vindt u onder andere informatie over scholen in onze regio, de extra ondersteuning die deze scholen kunnen geven en de aanmeldprocedure.

Lees meer

Voor scholen

Als school en ouders tot de conclusie zijn gekomen dat het reguliere onderwijs toch niet de beste plek voor de leerling is, dan kan er verwezen worden naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Lees meer

Aangesloten scholen

Een overzicht van al onze scholen binnen het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht.

TLV

Als school en ouders tot de conclusie zijn gekomen dat het reguliere onderwijs toch niet de beste plek voor de leerling is, dan kan er verwezen worden naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Succesverhalen

Binnen ons Samenwerkingsverband zijn er vele voorbeelden van scholen die zich inzetten om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben verder te helpen in het reguliere en speciale onderwijs. Een mooi voorbeeld van passend onderwijs en iets om trots op te zijn!

Veelgestelde vragen

Er is ook een landelijk informatiepunt. Op hun website vindt u veel informatie en het antwoord op veel gestelde vragen. Het informatiepunt heeft ook een helpdesk, waarmee u telefonisch of per e-mail contact kunt opnemen.