Aeres VMBO, Maartensdijk

  • Dierenriem 2
  • 3738 TR Maartensdijk
  • 088 020 55 00
  • mbo.maartensdijk@aeres.nl
Website
Niveau
  • VMBO groen
  • VMBO lwoo
Leerlingaantal

(+/-) 400

Schoolbestuur

Aeres Groep

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

  • 400 leerlingen; Regionale school
  • naast aandacht voor de leerstof ook veel aandacht voor de leerling als individu
  • leerlingen medeverantwoordelijk voor het leerproces
  • kennis en vaardigheden aanbieden in wisselende werkvormen