Beukenrode Onderwijs, Doorn

 • Beukenrodelaan 2
 • 3941 ZP Doorn
 • 0343-413883
 • admin@beukenrodeonderwijs.nl
Website
Niveau
 • Havo onderbouw
 • VMBO TL
 • VMBO-BBL
 • VMBO-KBL
Leerlingaantal

(+/-) 175

Schoolbestuur

CVO Groep

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Kleinschalig vso
 • Zowel vmbo- als havo niveau; veel vakrichtingen vmbo
 • Accepteren de leerling als persoon, met inbegrip van alle (on)mogelijkheden en (on)gewenste gedragingen, die wij proberen om te bouwen tot gewenst gedrag.
 • Onderwijs en de pedagogische aanpak onlosmakelijk met elkaar verbonden
 • Het “speciale” van ons onderwijs is dat wij een leerling, met zijn of haar problematiek, zodanige ‘tools’ geven dat het afronden van een diplomagerichte opleiding toch mogelijk wordt.