VSO De Sprong, Maarsbergen

 • Valkenheide 41
 • 3953 MC Maarsbergen
 • 0343-431393
 • info@vsodesprong.nl
Website
Niveau
 • Pre-Entree MBO
 • VMBO basis (onderbouw)
 • VMBO kader (onderbouw)
 • VMBO TL
 • VMBO TL (onderbouw)
Leerlingaantal

(+/-) 74

Schoolbestuur

Intermetzo Zonnehuizen, kind & jeugd en onderwijs

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

 • School voor jongeren met gedragsproblemen die moeilijkheden hebben met leren en moeilijk opvoedbaar zijn.
 • School richt zich op beïnvloeding van leerlinggedrag zodat de maatschappelijke kansen toenemen, waarbij het de bedoeling is dat de jongeren niet alleen kunnen invoegen in de maatschappij maar vooral ook iets kunnen toevoegen, een bijdrage kunnen leveren aan de veranderende dynamische Nederlandse samenleving.
 • School besteedt veel aandacht aan een goede relatie tussen school en de thuissituatie van leerlingen.
 • De onderwijsvisie komt in paragraaf 4.3 – specifiek vanuit het vso-karakter – nog duidelijker aan de orde.