Berg en Bosch Onderwijs, Bilthoven

 • Professor Bronkhorstlaan 22
 • 3723 MB Bilthoven
 • 030-2287620
 • info@bbonderwijs.nl
Website
Niveau
 • Havo
 • VMBO TL
 • VWO onderbouw
Leerlingaantal

(+/-) 575

Schoolbestuur

Gewoon Speciaal Onderwijs

Schoolondersteuningprofiel

 • School voor leerlingen met ASS
 • School wil evenwicht bieden tussen het halen van kerndoelen, certificaten en diploma’s en het ontwikkelen van levensvaardigheden.
 • Hoofdopdracht luidt: “leerlingen terdege voorbereiden op vormen van vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt”.
 • School werkt vraaggestuurd, gericht op de individuele onderwijsbehoeften en de mogelijkheden van de leerlingen.
 • School heeft aanbod van arbeidsgerichte trajecten tot en met havo