Verantwoording passend onderwijs

Sinds 2015 organiseert het samenwerkingsverband jaarlijks een evaluatiemiddag. Hiervoor worden, naast bestuursleden en leden van de algemene ledenvergadering, zorgcoördinatoren, wethouders, gemeenteambtenaren, leerplichtambtenaren en leden van de OPR uitgenodigd.

Deze middagen vonden plaats op 29 oktober 2015, 3 november 2016, 2 november 2017, 8 november 2018 en 21 november 2019. Voorafgaand aan de evaluatiemiddag worden opbrengsten van evaluaties verzameld en verspreid. De opbrengsten worden in kaart gebracht op basis van de monitorformulieren waarin scholen hun uitgaven verantwoorden, vragenlijsten die door de zorgcoördinatoren worden ingevuld en vragenlijsten die de directeur van het samenwerkingsverband bij alle scholen afzonderlijk heeft afgenomen. Tijdens deze evaluatiemiddagen werden deze resultaten besproken en vervolgens vastgelegd in verslagen.