OPR

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad waarin ouders en/of leerlingen en personeelsleden zitting hebben. Het is wettelijk verplicht om als SWV een medezeggenschapsraad te hebben.

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad waarin ouders en/of leerlingen en personeelsleden zitting hebben. Het is wettelijk verplicht om als SWV een medezeggenschapsraad te hebben. Het Samenwerkingsverband vindt de visie en inbreng van de OPR van groot belang. Zo moet de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, voordat deze kan worden vastgesteld en uitgevoerd. Het ondersteuningsplan is een meerjarenbeleidsplan en beschrijft de organisatie en afspraken om te voldoen aan de zorgplicht en een dekkend onderwijsaanbod voor ondersteuning voor alle leerlingen in het SWV (link naar ondersteuningsplan)

OPR vergadert vijf à zes keer per jaar en werkt in diverse subgroepen: financiën, communicatie en onderwijs.

OPR-documenten

De OPR kent de volgende documenten: het statuut, het huishoudelijk reglement en het medezeggenschapsreglement.

Wie zijn de leden van de OPR

School Naam Personeel/Ouder/leerling
Openbaar Lyceum Zeist Patty Stefens Ouder/voorzitter
Seyster College Jorien Hartman Personeel
KSG de Breul Minouche Hermans Personeel
VSO Heuvelrug college Eddy Eurlings Personeel
Aeres Maartensdijk Lieke Hilligehekken Personeel
Aeres Maartensdijk Linda Hilhorst Ouder
De Werkplaats Mendy van Horssen Personeel
Revius Doorn Josta Venckenn Ouder
VSO Heuvelrug college Anneloes Caspers Ouder