Governance

Gedurende de jaren 2018 en 2019 is binnen de ALV gediscussieerd over en besloten tot de overgang naar een ander Governancemodel.

De reden hiervoor was dat de ALV ook fungeerde als toezichthouder. Daarmee was het toezicht onvoldoende onafhankelijk. Nadat de ALV had ingestemd met de documenten “Herinrichting Governance”, profiel van de leden van de Raad van Toezicht (RvT), het bestuursreglement, het reglement voor de RvT en de nieuwe statuten,  werd de werving van de leden van de RvT gestart.

Tijdens de ALV van 28-11-2019 zijn de leden akkoord gegaan met de benoeming van drie externe RvT leden, waaronder de voorzitter. Vervolgens is de ALV ook akkoord gegaan met de benoeming van twee interne leden. Op dat moment bestond de RvT uit 5 leden, 3 externe en twee interne.

Inmiddels bestaat de RvT uit 5 externe leden:
B. Lommen (voorzitter), F. Beemer (lid) en H. Groot (lid), J. Streefkerk (lid), M. van Raalten (lid).