Christelijk College Zeist

 • Graaf Adolflaan 4
 • 3708 XB Zeist
 • 030-6916551
 • info@ccz.nu
Website
Niveau
 • VMBO basis
 • VMBO kader
 • VMBO lwoo
Leerlingaantal

(+/-) 309

Schoolbestuur

CVO Groep

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

 • Lwoo
 • Rugzak met AB vanuit clusters
 • 1-jarige kaderopleiding voor uitvallers vanuit de theoretische leerweg of HAVO (omzetting huidige opleiding Training & Reflectie) N.B. vraag mogelijk heroverweging gegeven afstroom uitgangspunt SWV
 • Extra ondersteuning bij leerachterstanden rekenen/taal (i.v.m. referentieniveaus) of is dit basisondersteuning
 • Huiswerkondersteuning
 • School heeft kennis in hanteren AD(H)D en ASS
 • Remedial teaching
 • ‘Jeugdzorg in huis’
 • Schoolmaatschappelijk werk