Seyster College

  • Bergweg 97
  • 3707 AC Zeist
  • 030-6954617
  • info@seystecollege.nl
Website
Niveau
  • Praktijkonderwijs
Leerlingaantal

(+/-) 205

Schoolbestuur

CVO Groep

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

  • Kleinschalig school voor praktijkonderwijs;
  • Arbeidsmarktgericht, maar ook gericht over vergoten zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding
  • Uitstroomroutes naar werk, begeleid werk of vervolgopleiding
  • Voor elke leerling een individueel ontwikkelingsplan