Werkplaats Kindergemeenschap (Kees Boeke), Bilthoven

 • Kees Boekelaan 12
 • 3723 BA Bilthoven
 • T 030-2282841
 • werkplaatsvo@wpkeesboeke.nl
Website
Niveau
 • Atheneum
 • Gymnasium
 • Havo
 • VMBO TL
Leerlingaantal

(+/-) 1339

Schoolbestuur

Stichting Werkplaats Kindergemeenschap

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

 • Kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid.
 • De Werkplaats inspireert en motiveert jonge mensen “om zich door allerlei soorten werk naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen” en zo te “worden wie zij zijn”
 • School is ingericht als oefentuin voor het functioneren in sociale verbanden in maatschappij en wereld. De Werkplaats biedt kwalitatief goed onderwijs, gericht op zowel hoofd, hart als handen.
 • Veel doe-vakken en beroep op creativiteit. Aandacht voor reflecteren op gedrag en hun rol in de groep. Veel samenwerken in vier- en tweetallen