Aline Pastoor nieuwe directeur-bestuurder SWV VO ZOU

Het doet ons genoegen u te kunnen melden dat de algemene ledenvergadering van het samenwerkingsverband Vo Zuidoost Utrecht unaniem heeft ingestemd met de benoeming van mevrouw A. W. (Aline) Pastoor tot directeur-bestuurder van de vereniging. Aline is de afgelopen jaren werkzaam geweest in de gemeentepolitiek, als toezichthouder, als directeur van een welzijnsorganisatie, als projectleider bij de VO-raad en als conrector en docent in het voortgezet onderwijs. Deze ervaringen zijn van meerwaarde voor de functie van directeur-bestuurder in het samenwerkingsverband en zorgen ervoor dat Aline een relevant netwerk heeft. Bovendien hebben de leden van de benoemingsadviescommissie haar leren kennen als een prettig en energiek persoon. Ze communiceert helder, beschikt over goede gespreksvaardigheden en verbindingskracht. Aline past goed bij wat in het profiel centraal is gesteld om een ‘boegbeeld, belangenbehartiger en verbinder‘ van het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht te zijn. Vanaf 1 juli zal Aline 2 dagen per week starten met de inwerkperiode. Vanaf 1 september zal zij de volledige functie van dir-bestuurder op zich nemen.