Met talent samenwerken!

Op 17 juni 2020 wordt de de 2e Landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo: Met talent samenwerken! georganiseerd in het Spant in Bussum.

Deze conferentie staat in het teken van jongeren die talenten hebben maar waarschijnlijk geen startkwalificatie halen. Juist daarom hebben scholen de opdracht dat talent aan te spreken, verder te ontwikkelen en ze daarmee een goede voorbereiding te geven op de overstap van school naar werk. De conferentie is voor een brede doelgroep interessant: docenten, bestuurders, hulpverleners, vsv-beleidsmedewerkers, gemeenteambtenaren.

De verwachte opkomst is rond de 500 deelnemers.

Zie ook de speciale digitale flyer.