Berg en Bosch i-Klas

De intensieve klas is bedoeld voor leerlingen uit het gehele voortgezet onderwijs (leerjaar 1 t/m 6, van vmbo basisberoepsgerichte leerweg t/m atheneum) in de leeftijdscategorie 12-18 jaar met internaliserende problematiek en een zeer beperkte belastbaarheid. Een leerling kan maximaal één kalenderjaar gebruik maken van de intensieve zorg binnen de klas. Een aanmelding wordt gedaan bij het betrokken samenwerkingsverband, waar ook de toelating wordt beoordeeld.