NXT Doorn, Doorn

  • Frans van Dijklaan 2
  • 3941 KD Doorn
  • 0343-412196
  • info-doorn@nxt.eu
Website
Niveau
  • VMBO
Leerlingaantal

(+/-) 250

Schoolbestuur

Nuovo Scholengroep

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

  • Individueel arrangement: leer- en concentratieproblemen, sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsachterstanden, faalangst of bepaalde psychiatrische aandoeningen.
  • Onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie
  • De proeftuin: DOEL (Diagnose Op Eigen Locatie): tijdelijke plaatsing in een ‘doelklas’ (gericht op time-out, diagnostiek, studievaardigheden e.d.